top of page

ส. 18 ก.ย.

|

Zoom

Anatomy of Components with UX-SKILL & UXCEL

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจว่า Anatomy คืออะไร พร้อมกับการมาเล่น UXCEL ไปพร้อมกันคะ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Anatomy of Components with UX-SKILL & UXCEL
Anatomy of Components with UX-SKILL & UXCEL

เวลาและสถานที่

18 ก.ย. 2564 10:00 – 11:00 GMT+7

Zoom

แขกร่วมงาน

อีเวนท์นี้มีกลุ่ม เรายินดีให้คุณเข้ากลุ่มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

กำหนดการ


  • 1 ชั่วโมง

    Anatomy of Components

    Zoom

บัตรเข้างาน

  • Ticket

    ฿350.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page