top of page

ส. 18 ก.ย.

|

zoom

Anatomy of Coponents (Club) (UX&UI Proclub)

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจว่า Anatomy คืออะไร พร้อมกับการมาเล่น UXCEL ไปพร้อมกันคะ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Anatomy of Coponents (Club) (UX&UI Proclub)
Anatomy of Coponents (Club) (UX&UI Proclub)

เวลาและสถานที่

18 ก.ย. 2564 10:00 – 11:00 GMT+7

zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจว่า Anatomy คืออะไร พร้อมกับการมาเล่น UXCEL ไปพร้อมกันคะ

Agenda

  • 40 นาที presentation
  • 20 game
อีเวนท์นี้มีกลุ่ม เรายินดีให้คุณเข้ากลุ่มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

กำหนดการ


  • 1 ชั่วโมง

    Anatomy of Coponents (Club) (UX&UI Proclub)

    Zoom

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page