top of page

ส. 11 ธ.ค.

|

https://us06web.zoom.us/j/85256736041?pwd=U

ชี้ช่องทางสว่าง การคำนวณแบบสอบถามผ่าน Google sheet

workshop เรียนวิธีสร้าง persona จาก survey ผ่านการคำนวณข้อมูลอย่างแยบยลใน google sheet!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ชี้ช่องทางสว่าง การคำนวณแบบสอบถามผ่าน Google sheet
ชี้ช่องทางสว่าง การคำนวณแบบสอบถามผ่าน Google sheet

เวลาและสถานที่

11 ธ.ค. 2564 07:00 – 9:30 GMT+7

https://us06web.zoom.us/j/85256736041?pwd=U

เกี่ยวกับอีเวนท์

 • 1. Dec 04  4pm-6.30pm : "Introduction to Research Survey"
 • 2. Dec 05  9.30am-12pm : "How to calculate your research on Google sheet"
 • 3. Dec 11  10am-12.30pm : "Summarize your results on Research wall"
 • 4. Dec  12  10am-12.30pm : "Analyze synthesize summary to Personas"
อีเวนท์นี้มีกลุ่ม เรายินดีให้คุณเข้ากลุ่มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

บัตรเข้างาน

 • Ticket

  ฿399.00
  +฿9.98 ค่าธรรมเนียมบริการ
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page