top of page

อา. 05 ธ.ค.

|

https://us06web.zoom.us/j/89357592024?pwd=Y

How to calculate your research on Google sheet

workshop เรียนวิธีสร้าง persona จาก survey ผ่านการคำนวณข้อมูลอย่างแยบยลใน google sheet!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
How to calculate your research on Google sheet
How to calculate your research on Google sheet

เวลาและสถานที่

05 ธ.ค. 2564 09:30 – 11:00

https://us06web.zoom.us/j/89357592024?pwd=Y

เกี่ยวกับอีเวนท์

 • 1. Dec 04  4pm-6.30pm : "Introduction to Research Survey"
 • 2. Dec 05  9.30am-12pm : "How to calculate your research on Google sheet"
 • 3. Dec 11  10am-12.30pm : "Summarize your results on Research wall"
 • 4. Dec  12  10am-12.30pm : "Analyze synthesize summary to Personas"
อีเวนท์นี้มีกลุ่ม เรายินดีให้คุณเข้ากลุ่มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

บัตรเข้างาน

 • Normal

  ราคานี้เฉพาะ live Zoom ไม่รวบ วีดีโอและ presentation

  ฿999.00
  +฿24.98 ค่าธรรมเนียมบริการ
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page