top of page

ส. 06 เม.ย.

|

https://app.gather.town/app/PvIUDLRbeZjGQUy

Intro to UI Components

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบ UI

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Intro to UI Components
Intro to UI Components

เวลาและสถานที่

06 เม.ย. 2567 10:00 – 13:00

https://app.gather.town/app/PvIUDLRbeZjGQUy

เกี่ยวกับอีเวนท์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบ UI

วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Intro to UI Components

ข้อเสนอสำหรับสมาชิก
ซื้อเมมเบอร์ชิปแล้วรับส่วนลด 100% สำหรับอีเวนท์นี้ในขั้นตอนการชำระเงิน

บัตรเข้างาน

  • Intro to UI Components

    ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบ UI

    ฿1,800.00
    +฿45.00 ค่าธรรมเนียมบริการ
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page