top of page

อา. 10 เม.ย.

|

Zoom

Intro to UI Components 10 :00 -13:00

มารู้จัก UI Components ต่างๆ พร้อม ทำกิจกรรมใน Figma

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Intro to UI Components 10 :00 -13:00
Intro to UI Components 10 :00 -13:00

เวลาและสถานที่

10 เม.ย. 2565 10:00 – 13:00 GMT+7

Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

มารู้จัก UI Components ต่างๆ พร้อม ทำกิจกรรมใน Figma

บัตรเข้างาน

  • Normal

    รวบ VDO บันทึกเรียบร้อยแล้ว

    ฿3,500.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page