top of page

ส. 04 ธ.ค.

|

Zoom

Summarize your results on Research wall

workshop เรียนวิธีสร้าง persona จาก survey ผ่านการคำนวณข้อมูลอย่างแยบยลใน google sheet!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Summarize your results on Research wall
Summarize your results on Research wall

เวลาและสถานที่

04 ธ.ค. 2564 10:00 – 12:30

Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

 • 1. Sat 27 Nov 4pm-6.30pm : "Introduction to Research Survey"
 • 2. Sun 28 Nov 9.30am-12pm : "How to calculate your research on Google sheet"
 • 3. Dec 04 Nov 10am-12.30pm : "Summarize your results on Research wall"
 • 4. Dec  05 Nov 10am-12.30pm : "Analyze synthesize summary to Personas"
อีเวนท์นี้มีกลุ่ม เรายินดีให้คุณเข้ากลุ่มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

บัตรเข้างาน

 • Normal

  ราคานี้เฉพาะ live Zoom ไม่รวบ วีดีโอและ presentation

  ฿999.00
  +฿24.98 ค่าธรรมเนียมบริการ
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page