top of page

ส. 04 ธ.ค.

|

Zoom

Summarize your results on Research wall

workshop เรียนวิธีสร้าง persona จาก survey ผ่านการคำนวณข้อมูลอย่างแยบยลใน google sheet!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Summarize your results on Research wall

เวลาและสถานที่

04 ธ.ค. 2564 10:00 – 12:30

Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

 • 1. Sat 27 Nov 4pm-6.30pm : "Introduction to Research Survey"
 • 2. Sun 28 Nov 9.30am-12pm : "How to calculate your research on Google sheet"
 • 3. Dec 04 Nov 10am-12.30pm : "Summarize your results on Research wall"
 • 4. Dec  05 Nov 10am-12.30pm : "Analyze synthesize summary to Personas"
อีเวนท์นี้มีกลุ่ม เรายินดีให้คุณเข้ากลุ่มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

บัตร

ราคา

จำนวน

ทั้งหมด

 • Normal

  ฿999.00

  +฿24.98 ค่าธรรมเนียมบริการ

  ราคานี้เฉพาะ live Zoom ไม่รวบ วีดีโอและ presentation

  ฿999.00

  +฿24.98 ค่าธรรมเนียมบริการ

  0

  ฿0.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page