top of page

ส. 11 ก.ย.

|

Zoom

UI Components Basic 1-2

การที่เราจะเป็น UX & UI ขาดไม่ได้เลยกับการทำความเข้าใจว่า Components คืออะไร แล้วใช้กันอย่างไร และเมื่อไรถึงใช้.

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
UI Components Basic 1-2

เวลาและสถานที่

11 ก.ย. 2564 22:00 GMT+7 – 12 ก.ย. 2564 12:00 GMT+7

Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

การที่เราจะเป็น UX & UI ขาดไม่ได้เลยกับการทำความเข้าใจว่า Components คืออะไร ครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้กันคะ ว่า Copponents คืออะไร แล้วมีกันทั้งหมดอีกประเภท และมีอะไรบ้าง แล้วเรียกว่าอะไรกันบ้างคะ และ ใช้อะไรช่วงไหนบ้างคะ

กำหนดการ


 • 1 ชั่วโมง

  UI Components Basic 1-2

  zoom

บัตร

ราคา

จำนวน

ทั้งหมด

 • Early Bird

  ฿299.00

  ฿299.00

  0

  ฿0.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page