top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

มีบริการออนไลน์

Learn about Research Basic 0-1

เรียนเวลามาเรียนรู้ วิธีการใช้ method ต่างๆในการทำ Research แล้วคะ

  • 399 บาทไทย
  • Zoom

คำบรรยายบริการ

Class นี้จะเป็น Class ที่คุณจะได้เรียนรู้ และ นำMethods Basic level 0 มาใช้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำ DeshReach ทั้งสองประเภท มาเข้าใจวิธีการทำ Research ทั้งสองตัวในการผสมผสาม พร้อมกับการมีตัวอย่างให้คุณดูด้วยว่าเวลา ทำกันจริงๆ หน้าตาจะเป็นงานไงคะ 90 นาที ราคานี้ถ้าซื้อแล้วไม่รับคืนเงินนะคะ เราเรียนกันผ่าน Zoom คุณจะได้ link Zoom 24 hr. ก่อนเริ่มการสอนคะ


รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


ข้อมูลการติดต่อ

0814218749

info@ux-skill.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page